Verhuur Airbnb


Airbnb is een online platform waar mensen een privé-accommodatie kunnen huren. Een verhuur Airbnb kan financieel zeer aantrekkelijk zijn. Het bedrijf werd in 2008 opgericht en is in relatief korte tijd enorm gegroeid. Het is nu mogelijk om prive accommodatie te boeken in 192 landen en 33.000 steden. Veel mensen hebben interesse om ook woonruimte te gaan verhuren. Er zijn wel een aantal voorwaarden en regels. Een verhuur Airbnb is alleen toegestaan als men een eigen huis heeft. Bij een huurwoning is onderverhuur bijna nooit toegestaan.

Verhuur deel eigen woning (vrijstelling €5164)
Als men een kamer verhuurt in de eigen woning aan een huurder die ingeschreven is in de basisadministratie van de gemeente dan is er een kamerverhuurvrijstelling van €5164 per jaar. De kamerverhuurvrijstelling gaat niet op als men verhuurt aan vakantiegasten of bij losse overnachtingen.
Verhuur Airbnb toegestaan?
In het algemeen is het toegestaan om je eigen woning te verhuren. De Vereniging van Eigenaars (VvE) kan eventueel dwars gaan liggen. Bijvoorbeeld als het om short stay gaat waarbij het verblijf verhuurd wordt voor een korte periode aan bijvoorbeeld expats. In Amsterdam heeft men een vergunning nodig om het verblijf als short stay te verhuren. Een verhuur Airbnb is een stuk eenvoudiger. Men mag het verblijf maximaal 60 dagen verhuren in een jaar tijd. Er mogen niet meer dan 4 personen in verblijven.

Airbnb belasting 70%
Veel mensen geven de huurinkomsten van Airbnb niet op terwijl dit wel zou moeten. In de aangifte inkomstenbelasting moet men 70% van de huurinkomsten opgeven. De belastingdienst kan gegevens opvragen bij Airbnb als ze dit nodig achten. Wordt je betrapt dan krijg je een naheffing + boete.
Huurwoning Airbnb
In het algemeen is het niet toegestaan om een huurhuis te verhuren aan Airbnb. In de huurovereenkomst wordt het bijna altijd verboden om de huurwoning in onderverhuur te geven. Als de woningstichting het ontdekt dan kunnen ze eerst een waarschuwing geven maar ze kunnen je ook uit de huurwoning zetten. Vaak komt de woningstichting erachter omdat huurders overlast veroorzaken en mensen uit de buurt er een melding van maken bij overheidsinstanties. Woningstichtingen in Amsterdam scannen actief naar huurwoningen die te huur worden gezet op de website van Airbnb. Mogelijk doen andere woningbouwverenigingen dit ook.