Vakantiehuishuis kopen buitenland

WOZ waarde & schenking
De WOZ-waarde staat voor Waardering onroerende zaken (WOZ) en is de vrije verkoopwaarde van uw woning. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde aan de hand van een taxatie. De waarde is bepaald op het prijspeil op 1 januari van het voorafgaande jaar. Ieder jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld door de gemeente.

De Belastingdienst beschouwt de eigen woning als een bron van inkomsten. Daarom valt de woning in box 1 van de inkomstenbelasting. Ook een 2e woning in het buitenland moet opgegeven worden voor de belasting. Men moet dan niet de WOZ-waarde vermelden maar de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat die het huis bij verkoop zou opleveren. Door te kijken voor welke prijzen soortgelijke woningen in de buurt verkocht worden kan een schatting hiervan gemaakt worden.
slaaphuisje

Verruiming vrijstelling schenkbelasting tot 2019

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 was er een vrijstelling in de schenkbelasting van €100.000. Iedereen mocht in die periode een ander een schenking geven van maximaal €100.000. De schenking was vrij van belasting maar de ontvanger moest het geld wel gebruiken voor een eigen woning. De regeling was aanvankelijk afgelopen maar is weer terug gekomen. De nieuwe regeling geldt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. Krijgt u de schenking van uw ouders? Dan mag u €25.526 vrij besteden. Het resterende bedrag moet in de eigen woning gestoken worden.

Hypotheek vakantiehuis

Op de website van o.a ABN AMRO staat meer informatie over de hypotheek van een vakantiehuis in het buitenland. Andere banken zullen soortgelijke hypotheken aanbieden. ABN heeft een speciale Buitenland Hypotheek. Om in aanmerking te komen moet men wel aan enkele voorwaarden voldoen zoals een netto inkomen van €5.000 per maand (alleen of samen met de partner) of €100.000 aan spaargeld of beleggingen. De minimale lening is 100.000 euro. Men mag maximaal 80% van de marktwaarde lenen als men voldoende eigen vermogen heeft. Zonder aanvullende zekerheden kan men maximaal 60% lenen voor een tweede woning.